Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Fylkesoversikt for Agder

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 25/25

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
4201 Risør Direkteoppdatering innført
4202 Grimstad Direkteoppdatering innført
4203 Arendal Direkteoppdatering innført
4204 Kristiansand Direkteoppdatering innført
4205 Lindesnes Direkteoppdatering innført
4206 Farsund Direkteoppdatering innført
4207 Flekkefjord Direkteoppdatering innført
4211 Gjerstad Direkteoppdatering innført
4212 Vegårshei Direkteoppdatering innført
4213 Tvedestrand Direkteoppdatering innført
4214 Froland Direkteoppdatering innført
4215 Lillesand Direkteoppdatering innført
4216 Birkenes Direkteoppdatering innført
4217 Åmli Direkteoppdatering innført
4218 Iveland Direkteoppdatering innført
4219 Evje og Hornnes Direkteoppdatering innført
4220 Bygland Direkteoppdatering innført
4221 Valle Direkteoppdatering innført
4222 Bykle Direkteoppdatering innført
4223 Vennesla Direkteoppdatering innført
4224 Åseral Direkteoppdatering innført
4225 Lyngdal Direkteoppdatering innført
4226 Hægebostad Direkteoppdatering innført
4227 Kvinesdal Direkteoppdatering innført
4228 Sirdal Direkteoppdatering innført