Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Evje og Hornnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 24.01.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 28.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 13.09.2023