Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Arendal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 04.07.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 11.08.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 10.08.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 08.08.2023