Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lindesnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 17.02.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.03.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 30.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 31.08.2022