Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Agder

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

11 64 749
25 39 70
18 18 31
3 12 178
350 1722 22566
0 0 15
1 16 278
0 1 23
0 0 1
0 0 35
0 0 0
180 856 18081
7 22 801
0 0 222
8 52 551
Totalt 603 2802 43601