Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kvinesdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.11.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 03.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.03.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 14.04.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 01.10.2022