Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lillesand

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 14.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 18.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 06.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 18.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.03.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.08.2022