Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Vennesla

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 24.01.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 05.04.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 01.02.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.07.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 09.07.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 28.05.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 09.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 04.07.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 19.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 05.06.2024