Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vennesla

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 24.01.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 11.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 15.06.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.09.2022