Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Åmli

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 11.08.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 17.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.09.2023