Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Tvedestrand

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.06.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 20.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 22.09.2023