Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Froland

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.06.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.09.2023