Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Kristiansand

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 26.04.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 12.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 08.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.07.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 10.08.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 28.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.09.2023