Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Kristiansand

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 26.04.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.01.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.05.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 23.05.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.02.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 07.03.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.05.2024