Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kristiansand

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 26.04.2022

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-Bygning Geosynkronisering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Geosynkronisering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 30.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 01.10.2022