Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Gjerstad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.11.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.02.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.07.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.06.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 26.04.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.02.2024
FKB-Servitutt Historisk Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 03.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 21.06.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 27.06.2024