Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Gjerstad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.01.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022