Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Grimstad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.05.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.07.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.03.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 17.09.2022