Dataflyt for Nasjonal Areaplandatabase (NAP)

Landsoversikt

Antall kommuner i Norge som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 253

Fylkesnr. Fylke Kommuner som geosynkroniserer
03 Oslo 0 av 1
11 Rogaland 19 av 23
15 Møre og Romsdal 14 av 26
18 Nordland 13 av 41
30 Viken 49 av 51
34 Innlandet 46 av 46
38 Vestfold og Telemark 23 av 23
42 Agder 22 av 25
46 Vestland 28 av 43
50 Trøndelag 23 av 38
54 Troms og Finnmark 16 av 39