Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Landsoversikt

Antall kommuner i Norge som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 322

Velg en kommune eller et fylke
Fylkesnr. Fylke Kommuner som geosynkroniserer
03 Oslo 0 av 1
11 Rogaland 23 av 23
15 Møre og Romsdal 23 av 27
18 Nordland 21 av 41
31 Østfold 12 av 12
32 Akershus 21 av 21
33 Buskerud 18 av 18
34 Innlandet 46 av 46
39 Vestfold 6 av 6
40 Telemark 17 av 17
42 Agder 24 av 25
46 Vestland 42 av 43
50 Trøndelag 33 av 38
55 Troms 19 av 21
56 Finnmark 17 av 18
  Geosynkroniseringskommune