Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Antall kommuner i Buskerud som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 18/18

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Oppdateringsregime Status
3301 Drammen Geosynkronisering
3303 Kongsberg Geosynkronisering
3305 Ringerike Geosynkronisering
3310 Hole Geosynkronisering
3312 Lier Geosynkronisering
3314 Øvre Eiker Geosynkronisering
3316 Modum Geosynkronisering
3318 Krødsherad Geosynkronisering
3320 Flå Geosynkronisering
3322 Nesbyen Geosynkronisering
3324 Gol Geosynkronisering
3326 Hemsedal Geosynkronisering
3328 Ål Geosynkronisering
3330 Hol Geosynkronisering
3332 Sigdal Geosynkronisering
3334 Flesberg Geosynkronisering
3336 Rollag Geosynkronisering
3338 Nore og Uvdal Geosynkronisering