Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Antall kommuner i Akershus som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 21/21

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Oppdateringsregime Status
3201 Bærum Geosynkronisering
3203 Asker Geosynkronisering
3205 Lillestrøm Geosynkronisering
3207 Nordre Follo Geosynkronisering
3209 Ullensaker Periodisk ajourhold
3212 Nesodden Geosynkronisering
3214 Frogn Geosynkronisering
3216 Vestby Geosynkronisering
3218 Ås Geosynkronisering
3220 Enebakk Geosynkronisering
3222 Lørenskog Geosynkronisering
3224 Rælingen Geosynkronisering
3226 Aurskog-Høland Geosynkronisering
3228 Nes Geosynkronisering
3230 Gjerdrum Geosynkronisering
3232 Nittedal Geosynkronisering
3234 Lunner Geosynkronisering
3236 Jevnaker Geosynkronisering
3238 Nannestad Geosynkronisering
3240 Eidsvoll Geosynkronisering
3242 Hurdal Geosynkronisering