Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Antall kommuner i Vestfold som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 6/6

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Oppdateringsregime Status
3901 Horten Geosynkronisering
3903 Holmestrand Geosynkronisering
3905 Tønsberg Geosynkronisering
3907 Sandefjord Geosynkronisering
3909 Larvik Geosynkronisering
3911 Færder Geosynkronisering