Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Velg en kommune eller et fylke

Antall kommuner i Oslo som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 0/1

Kommunenr. Kommune Oppdateringsregime Status
0301 Oslo