Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Fylkesoversikt for Østfold

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 12/12

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
3101 Halden Direkteoppdatering innført
3103 Moss Direkteoppdatering innført
3105 Sarpsborg Direkteoppdatering innført
3107 Fredrikstad Direkteoppdatering innført
3110 Hvaler Direkteoppdatering innført
3112 Råde Direkteoppdatering innført
3114 Våler Direkteoppdatering innført
3116 Skiptvet Direkteoppdatering innført
3118 Indre Østfold Direkteoppdatering innført
3120 Rakkestad Direkteoppdatering innført
3122 Marker Direkteoppdatering innført
3124 Aremark Direkteoppdatering innført