Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Oslo

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 0/1

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0301 Oslo Geosynkronisering innført