Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Fylkesoversikt for Oslo

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 0/1

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0301 Oslo Geosynkronisering innført