Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Oslo

Geosynkronisering innført

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 07.09.2022
FKB-Arealbruk Geosynkronisering 07.05.2022
FKB-Bane Geosynkronisering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Geosynkronisering 07.05.2022
FKB-Bygning Geosynkronisering 07.06.2022
FKB-Høydekurve Geosynkronisering 26.09.2022
FKB-Ledning Geosynkronisering 15.09.2022
FKB-LedningVA Geosynkronisering 22.06.2022
FKB-Naturinfo Geosynkronisering 07.05.2022
FKB-Tiltak Geosynkronisering 14.05.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Vann Geosynkronisering 02.10.2022
FKB-Veg Geosynkronisering 22.09.2022