Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Oslo

Geosynkronisering innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Arealbruk Geosynkronisering 07.06.2023
FKB-Bane Geosynkronisering 14.09.2023
FKB-BygnAnlegg Geosynkronisering 01.07.2023
FKB-Bygning Geosynkronisering 09.06.2023
FKB-Høydekurve Geosynkronisering 09.06.2023
FKB-Ledning Geosynkronisering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Geosynkronisering 07.06.2023
FKB-Tiltak Geosynkronisering 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Geosynkronisering 08.09.2023
FKB-Veg Geosynkronisering 17.08.2023