Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Oslo

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 11
0 0 8
0 0 3
0 0 18
0 1 9
0 0 1
0 0 9
0 0 1
0 0 1
0 0 3
0 0 0
0 0 1
0 1 45
2 2 9
0 1 23
Totalt 2 6 142