Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Orkland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

1 8 170
0 3 9
0 0 1
1 2 33
39 237 2295
0 0 6
0 2 21
0 0 2
0 0 0
0 0 4
0 0 0
28 78 1174
2 10 50
0 6 19
4 24 122
Totalt 75 370 3906