Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Orkland

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.09.2023