Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Midtre Gauldal

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 119
1 1 3
0 0 1
0 0 4
4 20 305
0 0 1
0 0 8
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
12 134 835
1 1 12
0 4 18
2 3 28
Totalt 20 166 1336