Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Midtre Gauldal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 14.12.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 24.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 06.06.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 15.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 09.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 28.09.2022