Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ullensvang

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 4 50
0 0 1
0 0 0
0 0 12
7 18 265
0 0 7
0 2 19
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
10 13 154
1 1 14
1 2 21
0 2 27
Totalt 19 42 572