Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Ullensvang

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 01.01.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.11.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 03.04.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 08.06.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 28.06.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 24.04.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 03.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 26.06.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 04.07.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 04.07.2024