Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Grimstad

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 21
0 0 5
0 0 1
0 1 9
47 170 2523
0 0 0
1 3 46
0 0 3
0 0 0
0 0 1
0 0 0
52 202 663
0 2 22
0 1 6
0 5 41
Totalt 100 387 3341