Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nord-Aurdal

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 369
0 1 6
0 0 0
0 0 15
47 142 1100
0 0 0
1 3 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
28 113 1522
0 0 10
0 0 21
0 4 22
Totalt 76 266 3069