Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nord-Aurdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.02.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 28.11.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.09.2022