Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Nord-Aurdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.02.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.05.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 29.05.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 21.06.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 02.06.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 20.04.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.06.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 21.06.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 20.06.2024