Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hamar

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

10 20 194
0 0 1
0 0 1
0 0 8
27 92 1058
0 0 0
1 1 15
0 0 0
0 0 1
0 0 2
0 0 0
19 55 684
0 0 13
0 0 24
0 0 14
Totalt 57 168 2015