Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Hamar

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Bane Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Bygning Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Ledning Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Vann Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Veg Direkteoppdatering Ikke registrert