Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ørsta

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 10 43
0 0 4
0 0 0
1 3 28
10 61 477
0 1 1
1 2 16
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 0
7 65 604
0 0 5
0 1 11
0 2 33
Totalt 19 145 1226