Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Ørsta

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 02.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.09.2023