Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Bokn

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 16
0 0 3
0 0 0
0 0 6
3 27 397
0 0 0
1 1 6
0 0 2
0 0 0
0 0 4
0 0 0
0 2 148
0 0 5
0 1 6
0 0 8
Totalt 4 32 601