Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Bokn

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.10.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 03.06.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 03.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 02.06.2022
FKB-Servitutt Historisk 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 15.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.08.2022