Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Driftsstatusmeldinger fra http://status.kartverket.no

Nedetid NGIS (Sentral FKB m.m.) 30.05.24

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. I dag, torsdag 30. mai må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 31. mai. Eventuelle avvik blir meldt om på status.kartverket.no
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp(at)kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Opprettet: 29.05.2024 Sist oppdatert: 29.05.2024


Sentral FKB: Nedetid torsdag 25. april fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 25. april må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 26. april. Eventuelle avvik blir meldt om på status.kartverket.no

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Opprettet: 23.04.2024 Sist oppdatert: 23.04.2024


Kommune- og fylkesendringene for Felles Kartdatabase (FKB) er gjennomført

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data for nye fylker og kommuner i forbindelse med komregreformen 20203/2024

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Klikk her for kommuneoversikt over når de siste datasettene – bygning, tiltak og elveg – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når de er tilgjengelige.

 

 

Klikk her for artikkel med mer informasjon. 

For spørsmål om Sentral FKB, kontakt sfkbhjelp@kartverket.no 

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no 

Opprettet: 14.12.2023 Sist oppdatert: 02.01.2024


Sentral FKB: Nedetid torsdag 26. oktober fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 26. oktober må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 27. oktober.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Opprettet: 25.10.2023 Sist oppdatert: 25.10.2023


Oppdaterte FKB-data mangler i noen tjenester

Tjenesten FKB WMS er oppdatert med ferske data for FKB: FKB WMS – Geonorge Register
Alle andre karttjenester som viser FKB data (Topografisk Norgeskart, Norgeskart.no etc.) har FKB-data fra mai, før overgangen til FKB 5.0. Vi gjør det vi kan for å få ut oppdaterte data i alle tjenestene så fort som mulig.
Filleveransene på geonorge.no er oppdaterte.

Denne posten oppdateres løpende når tjenestene har kommet i orden.


2023-10-26

Norgeskart.no er nå også oppdatert.


2023-10-03 09:00

Topo Cache er klar for sone 33. Sone 32 og 35 kommer på plass fortløpende
Topografisk norgeskart 4 cache – Geonorge Register


2023-09-22 19:00

FKB 5.0 data er nå også tilgjengelig i to nye tjenester, Topo og Kartdata. 

Topografisk Norgeskart – Geonorge Register

Kartdata3 WMS – Geonorge Register

Ny cachetjeneste er fylt opp med data, men mangler noen småjusteringer.


Opprettet: 06.09.2023 Sist oppdatert: 26.10.2023


Løst: Driftsforstyrrelse SFKB 2023-07-14

2023-07-14 07:26
Store deler av SFKB er stengt ned pga. en sikkerhetshendelse hos en leverandør. Hendelsen er antatt å gjelde et mindre antall kommuner, så vi jobber med å identifisere hvilke det gjelder. Vi forventer å ha alle andre kommuner tilbake i drift i løpet av dagen. Informasjon legges ut fortløpende på status.kartverket.no

——————-
2023-07-14 08:41

Berørte kommuner er identifisert og informert via leverandør. Vi arbeider med å åpne opp igjen systemene for alle øvrige kommuner.

Rogaland, Nordland, Agder, Vestland og Troms og Finnmark er allerede åpnet.
———————–

2023-07-14 10:05
Systemet er nå tilbake i normal drift og alle uberørte kommuner er nå åpnet.
Berørte kommuner vil åpnes etter at klarsignal er gitt fra leverandør.

Opprettet: 14.07.2023 Sist oppdatert: 14.07.2023


Sentral FKB: Nedetid torsdag 27. fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført vedlikehold av IT-infrastrukturen. Som vanlig hver måned: torsdag 27. april må det påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 28. april.

Opprettet: 27.04.2023 Sist oppdatert: 27.04.2023


Distribusjonsplan for FKB 5.0

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data i forbindelse med oppgradering til FKB 5.0.

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Kommuneoversikt over når de siste datasettene – elveg, bygning og tiltak – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når dataene er tilgjengelige.

* Kommunevise filer ferdig. Øvrige leveranser forventes klare den 1. juli.

Informasjonsside for innføring av FKB 5.0.

For spørsmål om Sentral FKB, ta kontakt med din kontaktperson i Kartverket, eller kontakt sfkbhjelp@kartverket.no

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no

Opprettet: 24.03.2023 Sist oppdatert: 22.06.2023


NGIS/Sentral FKB: Nedetid torsdag fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 23. februar må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 24. februar.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Opprettet: 21.02.2023 Sist oppdatert: 21.02.2023


NGIS/Sentral FKB: Nedetid torsdag fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 26. januar må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 27. januar.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Opprettet: 25.01.2023 Sist oppdatert: 25.01.2023