Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Vestfold og Telemark

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

10 37 604
0 2 57
0 0 10
11 21 437
512 1927 31525
0 44 151
6 20 170
8 8 29
0 0 2
8 8 74
0 0 1
505 1740 25702
8 21 2088
4 10 161
24 72 1509
Totalt 1096 3910 62520