Landsrapport for KRR_2024

Kommunevise oversikter med plan og status for overføring til nye kommunebaser i forbindelse med Kommune -og Regionreform 2024. Oversikten linker videre til fyleksvise og kommunevise rapporter med mer informasjon.

FylkeLink til fylkesrapport
03 OsloFylkesrapport
11 RogalandFylkesrapport
15 Møre og RomsdalFylkesrapport
18 NordlandFylkesrapport
30 VikenFylkesrapport
34 InnlandetFylkesrapport
38 Vestfold og TelemarkFylkesrapport
42 AgderFylkesrapport
46 VestlandFylkesrapport
50 TrøndelagFylkesrapport
54 Troms og FinnmarkFylkesrapport