Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Fylkesoversikt for Buskerud

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 18/18

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
3301 Drammen Direkteoppdatering innført
3303 Kongsberg Direkteoppdatering innført
3305 Ringerike Direkteoppdatering innført
3310 Hole Direkteoppdatering innført
3312 Lier Direkteoppdatering innført
3314 Øvre Eiker Direkteoppdatering innført
3316 Modum Direkteoppdatering innført
3318 Krødsherad Direkteoppdatering innført
3320 Flå Direkteoppdatering innført
3322 Nesbyen Direkteoppdatering innført
3324 Gol Direkteoppdatering innført
3326 Hemsedal Direkteoppdatering innført
3328 Ål Direkteoppdatering innført
3330 Hol Direkteoppdatering innført
3332 Sigdal Direkteoppdatering innført
3334 Flesberg Direkteoppdatering innført
3336 Rollag Direkteoppdatering innført
3338 Nore og Uvdal Direkteoppdatering innført