Datainnhold FKB

Kvalitetsinndeling (ABCD) Aldersfordeling Kvalitetsfordeling

Landsoversikt

Diagrammet viser prosentvis fordeling av FKB-objekter delt inn i kvalitetsklasser.

Velg en kommune eller et fylke