Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 644,31
FKB-B 64 625,82
FKB-C 131 174,49
FKB-D 122 600,51