Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 952,65
FKB-B 114 382,67
FKB-C 227 429,67
FKB-D 214 926,46