Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 643,35
FKB-B 64 626,78
FKB-C 131 174,49
FKB-D 122 600,51