Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 715,12
FKB-B 66 025,94
FKB-C 136 215,87
FKB-D 116 259,14