Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 714,18
FKB-B 66 396,36
FKB-C 135 848,07
FKB-D 116 255,81