Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 720,11
FKB-B 66 329,35
FKB-C 135 924,85
FKB-D 116 241,76