Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 711,84
FKB-B 65 944,07
FKB-C 133 786,64
FKB-D 118 630,49