Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 713,60
FKB-B 66 560,69
FKB-C 135 553,17
FKB-D 116 243,55