Datainnhold FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Klasse Areal (km2)
FKB-A 711,85
FKB-B 65 095,77
FKB-C 134 598,31
FKB-D 118 632,64