Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Inderøy

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 11 114
0 0 4
0 0 0
0 1 102
25 122 1028
0 0 0
0 0 12
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
7 36 347
0 3 64
0 6 27
3 17 346
Totalt 35 196 2046