Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Flatanger

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 5 8
0 0 1
0 0 0
0 0 5
3 32 369
0 0 0
0 0 12
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
3 9 176
0 0 10
0 4 8
1 1 20
Totalt 7 51 610