Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Oppdal

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 7 68
0 0 3
0 0 0
1 4 15
15 168 1585
0 0 0
3 4 20
0 0 1
0 0 0
0 0 3
0 0 0
11 61 1297
1 2 25
0 4 23
1 8 46
Totalt 32 258 3086