Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Steinkjer

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

1 12 73
0 0 13
0 0 0
0 0 4
8 36 687
0 1 2
0 0 10
0 0 1
0 0 0
0 0 2
0 0 0
8 16 507
0 4 31
0 7 13
2 5 46
Totalt 19 81 1389