Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Luster

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 285
0 0 1
0 0 0
0 0 1
5 34 464
0 0 1
2 3 5
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 19 280
0 0 5
0 2 15
0 0 7
Totalt 8 61 1065